Festingarna i Nagu

Bildande av pensionärsförening i Nagu.

Plock från protokoll fört den 24 april 2001.
Närvarande 62 personer.

§ 4. Beslut att bilda en pensionärsförening i Nagu.
       De närvarande beslöt enhälligtatt bilda en pensionärsförening i Nagu.
       "Därför har vi kommit till möte", var svaret från alla.

§ 8. Välja ordförande.
        Efter diskussion valdes Raili Svahnström enhälligt till föreningens
        första ordförande.

§ 9. Besluta om antalet styrelsemedlemmar.
        Beslöts att föreningen består av 6 ordinarie medlemmar och 3 supleanter.

        Efter diskussion utsågs följnde första ordinarie medlemmar:
        Maja Fagerholm, Andreas Karlstedt, Gunn Landor, Christina Pettersson,
        Lena Valkama och Åke Åberg.
        Supleanter: Alvar Dahlen, Elvi Heinonen och Addy Rosenberg.

§ 13. Namn till föreningen.
         Många namnförslag hade kommit. Dyningen, Blå timmen, Nappen, Gråstänk,

        Jumboklubben, Nagu Gamyler, Klacksparken. Gullvivan, Seniorklubben,
        Tärnan, Medvind, Gamla vänner och Festingar.
         Namnet FESTINGAR erhöll de flesta röster.

         Därav föreningens namn : PENSIONÄRSKLUBBEN FESTINGAR r.f.
         Namnföslaget gavs av Britt-Mor Dahlen, med motivering, - alla är vi lite gråa,
         håller fast de vi får tag i, samt är uthålliga som "skogsbässän".
       

         Plock ur konstiuerande möte 24 april 2001.

§ 1.   Ordförande Raili Svahnström öppnar mötet.
§ 2.   Val av funktionärer istyrelsen.             
         Viceordförande, Åke Åberg.
         Sekreterare, Christina Pettersson.
         Kassör, Maja Fagerhokm.
§ 3.   Nästa styrelsemöte granskas föreningens stadgar och konstituerande mötets
         protokoll, samt görs grundanmälan till föreningsregistret
         och övriga aktuella ärenden.
§ 4.   Medlemskort och Logo för föreningen.
         Åke Åberg hör med Teija Åberg-Karlsson angående logo och medlemskort.
§ 5.   Lena Valkama utreder sångtexter för föreningens möten.
                                                                                                       Anhållan om medlemskap.
                      

  
 

 

 
2018 Årsmötet utnämde  Raili Svahnström till hedersordförande. (17 år ordförande)

 

2018   Ny ordförande Yngve Lindqvist