Festingarna i Nagu

   VÄLKOMMEN till
FESTINGARNAS hemsida


OBS. kolla aktiviteterna i  kalendern till vänster

                         

                       

En kurs i hjärhälsa ”Knoppen är toppen – tänk  på din hjärna” ordnas i Nagu i början av år 2021. 
Kursen riktar sig till alla seniorer som vill uppmärksamma sin hjärnhälsa och vill träna sitt minne.

 

Målet med kursen är att främja kunskapen om hjärnhälsa och minnessjukdomarnas riskfaktorer. Deltagarna får stöd i att hitta metoder för att upprätthålla den egna hjärnhälsan och blir medvetna om egna styrkor och svagheter gällande minnet samt får tips på metoder hur man kan stöda och träna minnet. Deltagarna blir motiverade att främja den egna och närståendes hjärnhälsa.

 

Anmälningar tas emot redan nu, fram till den 29.1.21 Gerd Hakalax tel. 0401409345 eller gerd.hakalax@muistiturku.fi
Deltagarna kan ha riskfaktorer som påverkar uppkomsten av minnessjukdomar t.ex. hög ålder, ensamhet, förhöjt blodtryck, kolesterol eller blodsocker, övervikt, hjärt-och kärlsjukdomar – men inte har en minnessjukdom (eventuellt kan jag tänka att deltagarna kan ha en lindrig form av minnessjukdom).

 

Kursen består av fem träffar, 2 timmar/ gång + två uppföljningsträffar.  Varje träff innehåller teori och övningar, material delas ut.  Kaffe/te med något tilltugg ingår. Deltagaravgiften är totalt 10 e/person för hela kursen.  

Platsen för kursen är Nagu församlingshem, Kyrkvallen 4a, 21660 Nagu. Vi träffas fredagarna; 5.2., 12.2., 19.2., 5.3., 12.3., 21.5. och 28.5. kl. 10