Festingarna i Nagu

Styrelsen

Hedersordförande:
Raili Svahnström, tel.
0505 448 131
raili.svahnstrom(at)gmail.com

Ordförande;
Yngve Lindqvist, tel. 0400 538 728
yngve.lindqvist(at)gmail.com
Viceordförande:
Rune Franzén, tel
050 62 358
sunnanstrand(at)gmail.com 

Kassör:
Regina Pettersson. tel
0405 754 601
pettersson.regina(at)gmail.com

Medlemmar:
Mary Båge tel. 0400 936 810
mary.bage(at)hotmail.com

Olli Turunen, tel. 0500 495 975
anol.gyttja(at)elisanet.fi
Willhelm Henriksson tel.0400-521655
grondahls.stugor@gmail.com
Maylis Spiik tel. 050-4145445 
maylis.spiik(at)gmail,com

Supleanter:
Bo-Åke Blomberg, tel.0400 950 449
bo.aka.blomberg@gmail.com
Maria Langh - Henriksson, tel. 0405 184 570
mia.langh(at)gmail.com
Paula Virtanen tel.040-8405856​

Sekreterare: ( utanför styrelsen)
Ann-Christine (Nanne) Franzén tel .0400737051​
annfranzen@hotmail.com.

Hemsidan
Maylis Spiik tel. 050-4145445 
maylis.spiik(at)gmail,com     (meddela eventuella fel till mej)

Bokklubben (utanför styrelsen)
Christina Svahnström, tel. 0408 446 600
svahnstromchristina(at)icloud.com


IT-Café (utanför styrelsen)
Birgitta Franzén, tel. 040 7584012
gitta.franzen(at)gmail.com  

Resegruppen:
Olli Turunen, Bo- Åke Blomberg, Rune Franzén, Mary Båge

"Kaffetanterna" serveringsgruppen.
Kerstin Eriksson tel. 040 5241112     kerstin.53(at)hotmail.com
Birgitta Blomberg  tel. 0400 224 190   blomberg.gitta(at)gmail.com
Gunilla Dahlén     tel. 0408 295 690     vinappagard(at)hotmail.com
Margareta Öhman  tel. 0400 507 428
Denice Lindblom tel.0407587622     deniselindblom(at)hotmail.com
Lahja Cavon   tel. 0405113390      lahja.kavon(at)gmail.com