Festingarna i Nagu

Styrelsen

Hedersordförande:
Raili Svahnström, tel.
0505 448 131
raili.svahnstrom(at)suomi24.fi

Ordförande;
Yngve Lindqvist, tel. 0400 538 728
yngve.lindqvist(at)gmail.com
Viceordförande:
Rune Franzén, tel
050 62 358
sunnanstrand(at)gmail.com 

Kassör:
Regina Pettersson. tel
0405 754 601
pettersson.regina(at)gmail.com

Medlemmar:
Christina Svahnström, tel. 0408 446 600
svahnstromchristina(at)icloud.com
Mary Båge tel. 0400 936 810
mary.bage(at)hotmail.com

Olli Turunen, tel. 0500 495 975
anol.gyttja(at)elisanet.fi
Birgitta Franzén, tel. 0407 584 012
gitta.franzen(at)gmail.com   
meddela eventuella fel till mej
Supleanter:
Bo-Åke Blomberg, tel.0400 950 449
bo.aka.blomberg@gmail.com
Maria Langh - Henriksson, tel. 0405 184 570
mia.langh(at)gmail.com
Gunilla Dahlen, tel. 0408 295 690
vinappagard(at)hotmail.com


Sekreterare: ( utanför styrelsen)
Ann-Christine (Nanne) Franzén
annfranzen@hotmail.com

Resegruppen:
Olli Turunen, Bo- Åke Blomberg, Göran Dahlén, Rune Franzén, Mary Båge
"Kaffetanterna" serveringsgruppen
Birgitta Blomberg  tel. 0400 224 190
Inger Franzén      tel. 0505 325 958
Birgitta Franzén   tel. 0407 584 012
Gunilla Dahlén     tel.0408 295 690
Margareta Öhman  tel. 0400 507 428