Festingarna i Nagu

Styrelsen & Funktionärer

Hedersordförande:
Raili Svahnström, tel. 050 544 8131
, raili.svahnstrom(at)gmail.com
Ordförande;
Yngve Lindqvist, tel. 0400 538 728yngve.lindqvist(at)gmail.com
Viceordförande:
Rune Franzén, tel 050 623 58
sunnanstrand(at)gmail.com 
Kassör:
Regina Pettersson, tel. 040 575 4601
pettersson.regina(at)gmail.com
Sekreterare:
Mary Båge, tel. 0400 936 810, mary.bage(at)hotmail.com

Medlemmar:
Nanne Franzén, tel. 0400 737 051, annfranzen(at)hotmail.com
Lilian Westerlund, tel. 040 581 0536, lilian.westerlund(at)hotmail.com
Marja-Riitta Lindblom, 040 562 5456, marja.riitta.lindblom(at)gmail.com

Supleanter:
Bo-Åke Blomberg, tel. 0400 950 449bo.aka.blomberg(at)gmail.com
Maria Carling, tel. 045 131 6054mariacarling(at)gmail.com
Paula Virtanen, tel. 040 840 5856, brummerskaprojekt(at)gmail.com

Bokklubben
Är du intresserad av bokklubben, kontakta någon i styrelsen för mera information.

Hemsidan (meddela eventuella ändringsförslag till Maria)
Maria Carling, tel. 045 131 6054mariacarling(at)gmail.com  

Resegruppen:
Reseledare: Marja-Riitta Lindblom
Bo- Åke Blomberg, Rune Franzén, Mary Båge

"Kaffetanterna" serveringsgruppen.
Sammankallare: Paula Virtanen, tel. 040 840 5856, brummerskaprojekt(at)gmail.com
Kerstin Eriksson, tel. 040 524 1112, kerstin.53(at)hotmail.com
Birgitta Blomberg, tel. 0400 224 190, blomberg.gitta(at)gmail.com
Margareta Öhman, tel. 0400 507 428
Denice Lindblom, tel. 040 758 7622, deniselindblom(at)hotmail.com
Lahja Cavon, tel. 040 511 3390, lahja.kavon(at)gmail.com